BLOG2021-11-29T08:58:49+01:00
903, 2024

Bezpečnostné kontroly a údržba detských ihrísk

9 marca, 2024|Detské ihriská|

KONTROLY a ÚDRŽBA (v zmysle STN EN 1176 – 7 a Bezpečné detské Ihrisko -  príručka pre prevádzkovateľov a majiteľov, SOI 2008)   Z nutnosti trvalého plnenia bezpečnostných noriem sa počas používania  zariadení odporúča, aby si [...]

1202, 2024

Rady pre projektantov a prevádzkovateľov tréningových ihrísk

12 februára, 2024|Workout|

Rady pre projektantov a prevádzkovateľov tréningových ihrísk Niet nad pohyb na čerstvom vzduchu. Keď to počasie dovoľuje oceníte, že môžete stráviť pár chvíľ na slniečku a precvičiť si telo na tréningových zariadeniach. Na čo si dať [...]

210, 2020

NOVÝ ZÁKON TÝKAJÚCI SA POŽIADAVIEK NA BEZPEČNOSŤ DETSKÉHO IHRISKA BUDE ZRUŠENÝ?

2 októbra, 2020|Detské ihriská|

Vláda a Ministerstvo hospodárstva prišlo s návrhom na zrušenie zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 371/2019 Z. z.) [...]

707, 2020

NOVÝ NÁVRH ZÁKONA NA ZJEDNODUŠENIE PLATNÉHO SYSTÉMUTU TÝKAJÚCEHO SA POŽIADAVIEK NA BEZPEČNOSŤ DETSKÉHO IHRISKA

7 júla, 2020|Detské ihriská|

Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska je účinný len od 1.1.2020 a už nás čaká jeho novelizácia. Začiatkom júla vyšla predbežná informácia k pripravovanému predpisu, ktorý by mal meniť [...]

504, 2020

KTORÉ KONTROLY SU POVINNÉ, ČO TO ZNAMENÁ V PRAXI A AKO SA V TOM CELOM VYZNAŤ ?

5 apríla, 2020|Detské ihriská|

Hlavná ročná kontrola, prevádzková kontrola a vstupná kontrola KTORÉ KONTROLY SU POVINNÉ, ČO TO ZNAMENÁ V PRAXI A AKO SA V TOM CELOM VYZNAŤ ? Povinnosť hlavnej ročnej kontroly zaviedla ešte technická norma EN 1176. [...]

1810, 2019

PREVÁDZKOVÁ TABUĽA NA DETSKOM IHRISKU

18 októbra, 2019|Detské ihriská|

Praktické rady pre prevádzkovateľov a majiteľov verejných detských ihrísk Na každom verejnom detskom ihrisku a verejnosti prístupnom  detskom ihrisku (platí aj pre hotely, penzióny či kúpaliská) by sa rozhodne mala nachádzať informačná  prevádzková tabuľa. Na [...]

2205, 2019

NOVINKY V LEGISLATÍVE UPRAVUJÚCEJ BEZPEČNOSŤ DETSKÝCH IHRÍSK

22 mája, 2019|Detské ihriská|

Novinky v legislatíve upravujúcej bezpečnosť detských ihrísk Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z. (ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadeni) bolo [...]

811, 2018

STRAŠÍ VÁS ROČNÁ KONTROLA DETSKÉHO IHRISKA ? UŽ NEMUSÍ !

8 novembra, 2018|Detské ihriská|

Majiteľka spoločnosti AGGER, s.r.o., ktorá sa venuje problematike bezpečnosti a kvality detských ihrísk. Certifikovaná osoba pre vykonávanie ročných kontrol detských ihrísk. S prichádzajúcou jarou sa na detských ihriskách postupne odkrývajú škody napáchané pani zimou a domácimi [...]

Go to Top