Rady pre projektantov a prevádzkovateľov tréningových ihrísk

Niet nad pohyb na čerstvom vzduchu. Keď to počasie dovoľuje oceníte, že môžete stráviť pár chvíľ na slniečku a precvičiť si telo na tréningových zariadeniach.

Na čo si dať pozor pri výbere a návrhu vhodného riešenia? Aké nástrahy Vás môžu čakať ako budúcich prevádzkovateľov? Tu je niekoľko informácií, ktorým by ste mali venovať väčšiu pozornosť.

VÝŠKOVÝ LIMIT POUŽÍVATEĽOV

V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že tréningové zariadenia nie sú vhodné pre menšie deti.  Ide o tréningové zariadenia a nie herné prvky. Norma STN EN 16630 (Trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy)  dokonca uvádza, že fitnes zariadenia nie sú určené na inštaláciu v bezprostrednej blízkosti detských ihrísk. Ak sa inštalujú s detskými zariadeniami posudzovanými v zmysle STN EN 1176, musia byť oddelené od všeobecných herných činností vhodnou vzdialenosťou, oplotením alebo iným konštrukčným opatrením.

V zmysle normy sú tréningové  zariadenia určené pre mladistvých a dospelých alebo používateľov s telesnou výškou  nad 140cm (t.j. tak od 10-12 rokov).

Na trhu je pár predajcov, ktorý ponúkajú špeciálne upravené fitnes prvky pre deti (znížené, posúdené v zmysle STN EN 1176 a pod.). Tak či tak je na zváženie vhodnosť tréningových a silových prvkov u mladších detí. Deťom mladšieho veku sú určené skôr zariadenia podporujúce motoriku a trénovanie balansu.

BEZPEČNOSTNÝ POVRCH A PLOCHY 

Podľa normy STN EN 16630 je potrebný povrch tlmiaci náraz aj pod tréningové zariadenia. Ak nechcete investovať ďalšie financie do povrchu sledujte výšky pádov jednotlivých zariadení. Pri výške pádu do 1,5 metra postačuje dobre udržiavaný trávnik a do výšky pádu 1,2 metra dokonca ornica.

Vyššie workoutové zostavy mávajú výšku pádu nad 1,5m.  Najlacnejším riešením je ich okolie opatriť štrkovým povrchom o frakcií 2-8mm do hrúbky 20 až 40cm podľa výšky pádu zariadení. Plocha pre pohyb zariadení ba mala byť vybavená na celej ploche povrchom tlmiacim náraz. V plochách pre pohyb by sa  nemali nachádzať žiadne prekážky (iné tréningové zariadenia, obrubníky, chodníky, ploty a pod.).

KVALITA vs. CENA

Samozrejme cena je veľmi dôležitá. Dajte si však pozor, aby ste porovnávali porovnateľné. Samozrejme, že výrobok bez protikoróznej úpravy bude lacnejší ako ten, ktorý je takto ošetrený voči vonkajším vplyvom. Tréningové ihriska bývajú veľmi zriedka oplotené. O to viac bývajú ničené vandalizmom. Preverte si preto aj hrúbku stien zariadení.

Súčasťou aj lacnejších zariadení by mali byť bezpečnostné šróby (kontramatky), dorazy zmierňujúce zvuky zariadenia pri cvičení, protišmykové pedále s drenážnymi otvormi a pod..

IHRISKÁ NA MIERU

Nikto nečaká, že budete odborníkom na tréning na fitnes a workout strojoch. Nechajte si poradiť od predajcu a vyberte si riešenie vhodné pre vás. Chcete tréningové ihrisko určené výhradne pre mladých, seniorov, používateľov na invalidnom vozíku, mamičky alebo všetky vekové kategórie?

Moderné riešenia vedia vhodne skombinovať fitnes zariadenia so základnými workoutovými prvkami.  Takto navrhnuté ihrisko ocenia všetky vekové skupiny, dokonca  aj náročnejší športoví nadšenci.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Od 1.8.2023 je v platnosti zákon č. 281/2023 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Tento zákon nahradil doposiaľ platné nariadenie vlády č. 404/2007 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Zatiaľ čo predošlé NV SR č. 404/2007 Z.z. umožňovalo výrobcovi vyrábať a posúdiť bezpečnosť výrobku aj inak ako podľa slovenskej technickej normy, tento zákon ustanovil, že výrobca je povinný vyrábať a posúdiť bezpečnosť výrobku podľa slovenskej technickej normy.  Nemení to však nič na tom, že toto posúdenie si môže výrobca vykonať sám a tiež sám vydať deklaráciu zhody výrobku s technickou normou.

V nadväznosti na nový zákon č. 281/2023 Z.z.  vám výrobca môže poskytnúť aj certifikáty od výrobcu preukazujúce súlad s platnou technickou normou EN 16630.

Spolu s tovarom, by vám mal predajca odovzdať aspoň tieto doklady:

  • sprievodná dokumentácia k výrobkom / základná technická dokumentácia,
  • návod na používanie (informácie o obmedzeniach),
  • návod na montáž (nielen ak si výrobok inštalujete sami),
  • údržbu a kontrolu,
  • záručné listy vrátane podmienok a dĺžky trvania záruky, ako aj adresu a kontakt zákazníckeho servisu,
  • deklaráciu zhody alebo iný dokument, ktorý  by preukazoval, že výrobky boli vyrobené v súlade s požiadavkami normy  EN 16630.

ŠTÍTOK A INFOMAČNÁ TABUĽA

Každé zariadenie by malo byť ľahko identifikovateľné a teda aj oštítkované. Určite sa oplatí investovať do informačnej tabule, kde budú popri pokynoch k cvičeniu (ak nie sú uvedené priamo na zariadeniach) a výškového limitu uvedené  aj zdravotné upozornenia (týkajúce sa nadmernej námahy, vlastného zdravotného stavu a pod.), telefónne čísla záchrannej služby, kontakt na prevádzkovateľa vr. jeho adresy a pod..

Na samotných zariadeniach musia byť pokyny k cvičeniu  (stačia aj piktogramy), označenie zariadenia a rok výroby, bezpečnostné upozornenia a váhové limity ak sú nutné.  Štítok by vás mal  ďalej informovať  o výrobcovi a príslušných normách.

KONTROLA A ÚDRŽBA

Z nutnosti trvalého plnenia bezpečnostných noriem sa počas používania  zariadení odporúča, aby si prevádzkovateľ zabezpečil osoby, ktoré sú znalé a vedia zabezpečiť ich dodržiavanie (vykonávanie kontrol predpísaných výrobcom, údržba tréningového ihriska a pod.)!

Návod na údržbu od výrobcu by mal  obsahovať informácie o konštrukčných detailoch  vyžadujúcich zvýšenú starostlivosť, inštrukcie a upozornenia k výmenám, opravám zariadení, úpravám povrchov, montáži náhradných dielov popr.  ich likvidácií.  Preverte si ešte pred objednaním tovaru rýchlosť dodania náhradných dielov a podmienky väčších opráv mimo záruky.

Za náš tím sportoveprojekty.sk

Ing. Miroslava Kavuleková, LLM. – oprávnená osoba na výkon hlavných ročných kontrol