Dovoľte nám stať sa Vaším kvalifikovaným partnerom pri plánovaní a projekcií Vašich  športových a detských areálov.

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete tráviť svoj voľný čas. Ale je to naozaj čas strávený produktívne,  aktívne a zábavne? Mnoho ľudí našlo spôsob  ako pasívne tráviť svoj volný čas (učenie sa novým zručnostiam, alebo  len konzumácia televíznej a počitačovej zábavy). Ale telo bolo navrhnuté tak, aby bolo v pohybe! Ak tiež chcete pomôcť deťom rozvíjať návyky, ktoré vydržia po celý život – aktívny život, so  zdravým životným štýlom musíte začať čím skôr. Veď fyzická aktivita má svoje výhody v každom veku. Je to preto práve na nás naši milý partneri, aby sme vytvorili, čo najviac kvalitných, bezpečných a moderných  športových a detských areálov.

Pre svojich partnerov v súvislosti so športovými stavbami  zabezpečujeme:

  • projektové dokumentácie – dokumentáciu k územnému a stavebnému konaniu, tendrovú dokumentáciu, realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia,

  • dizajnérske štúdie a vizualizácie – zastavovacie štúdie, návrhy a štúdie športových stavieb a objektov, 3D vizualizácie návrhov do fotografií konkrétnych plôch,

  • doplnková inžinierska činnosť – výkon, alebo výber a sprostredkovanie ďalších odborných činností súvisiacich s prípravou, povolením, realizáciu a uvedením do užívania športových stavieb.

Vizualizácie ukážky

Pozrite sa na dielo pred realizáciou pomocou 3D vizualizácie a po realizácii

Alebo na dielo pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii