Dovoľte nám stať sa Vaším kvalifikovaným partnerom pri plánovaní a projekcií Vašich  športových a detských areálov.

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete tráviť svoj voľný čas. Ale je to naozaj čas strávený produktívne,  aktívne a zábavne? Mnoho ľudí našlo spôsob  ako pasívne tráviť svoj volný čas (učenie sa novým zručnostiam, alebo  len konzumácia televíznej a počitačovej zábavy). Ale telo bolo navrhnuté tak, aby bolo v pohybe! Ak tiež chcete pomôcť deťom rozvíjať návyky, ktoré vydržia po celý život – aktívny život, so  zdravým životným štýlom musíte začať čím skôr. Veď fyzická aktivita má svoje výhody v každom veku. Je to preto práve na nás naši milý partneri, aby sme vytvorili, čo najviac kvalitných, bezpečných a moderných  športových a detských areálov.

Pre svojich partnerov v súvislosti so športovými stavbami  zabezpečujeme:

  • projektové dokumentácie – dokumentáciu k územnému a stavebnému konaniu, tendrovú dokumentáciu, realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia,

  • dizajnérske štúdie a vizualizácie – zastavovacie štúdie, návrhy a štúdie športových stavieb a objektov, 3D vizualizácie návrhov do fotografií konkrétnych plôch,

  • doplnková inžinierska činnosť – výkon, alebo výber a sprostredkovanie ďalších odborných činností súvisiacich s prípravou, povolením, realizáciu a uvedením do užívania športových stavieb.

5 krokov ako začať s plánovaním ihriska:

  • Výber vhodnej plochy – mať dostatok priestoru na bezpečnostnú zónu hracieho prvku

  • Určiť si vek detí ktoré sa budú hrať na plánovanom ihrisku

  • Správne si vybrať vhodný druh materiálu ktorý bude použitý na detskom ihrisku – je vhodné si premyslieť akú údržbu budem vedieť poskytnúť na ihrisku a podľa toho zvolím či už je to oceľ, drevo alebo agát

  • Mať predstavu o tom aký chcem dopadový povrch pokiaľ to vyžaduje hrací prvok – na výber sú prírodné alebo syntetické povrchy

  • Podstatné je aj umiestnenie detského ihriska vzhľadom na svetové strany – šmýkačka ideálne na sever, ak je to možné aby tam bolo prirodzené tienenie stromov 

Vizualizácie ukážky

Pozrite sa na dielo pred realizáciou pomocou 3D vizualizácie a po realizácii

Alebo na dielo pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii