MOBILIÁR

Doplnky nie len k detským ihriskám, farebné, žívé lavičky, koše, stojany na bicykle. 

Mobiliár,  ukážky z realizácií