Na Slovensku sa drevené detské ihriská stále tešia najväčšej obľube. K ich popularite určite prispieva aj fakt, že drevené detské zariadenia predstavujú najlacnejšie riešenie.  Na čo si dať pozor, aby ste aj za „lacný“ peniaz dostali to čo máte dostať a vytvorili bezpečný priestor na hranie pre deti.

Nie je drevo ako drevo

Existuje mnoho druhov dreva, z ktorého môže byť vaše detské ihrisko vyhotovené.

Veľmi populárne sú zostavy a prvky z agátového dreva.  Agátové drevo je vo všeobecnosti veľmi tvrdé a trvanlivé. Musí byť však dobre vysušené, inak môže časom praskať. Oproti iným drevám sa však horšie impregnuje.

Dubové drevo je tvrdé a veľmi dobre  znáša vodu. Smrek je mäkký a pružný. Buk je tvrdý, ale neznáša vlhkosť. Úplne nevhodné na detské zariadenia sú tis, lipa či breza.

Správne spracovanie (sušenie, lepenie, impregnácia/penetrácia) zaručia dlhú životnosť aj drevených detských zariadení.  Investujte radšej do správne ošetreného dreva. Popri výrazne dlhšej životnosti získate  istotu, že po prvej zime sa nestane nebezpečným pre deti (praskliny, triesky, uvoľnenie nosných častí, a pod…)

Povinné bezpečnostno – technické požiadavky platia aj na drevené ihriská!

Každá exteriérová drevená detská zostava by mala spĺňať bezpečnostno – technické požiadavky pre zariadenia detských ihrísk.  Treba si dať pozor, že veľa e-shopov a predajcov ponúka exteriérové herné zariadenia len pre domácnosti. Ak zamýšľate kúpiť exteriérový herný prvok pre vašu materskú školu alebo za obecný úrad, uistite sa, či tá pekná zostava v zľave spĺňa normy na detské ihriská.

EN 1176 a EN 1177 sú normy, ktorých dodržanie je síce dobrovoľné, ale výrobca musí splniť minimálne úroveň bezpečnosti stanovenú v týchto normách. Pri tom môže postupovať aj podľa iného dokumentu, ktorý ale musí zaručovať minimálne takú úroveň bezpečnosti ako stanovujú práve tieto normy.

Vyžiadajte si od predajcu vyhlásenie zhody, certifikát, alebo iný dokument preukazujúci súlad s týmito normami. Certifikácia podľa normy EN 71  (Bezpečnosť hračiek) nie je postačujúca. Hračky sú síce na rozvíjanie pohybovej aktivity, ale na domáce používanie!

Starostlivosť o drevo

Veľkou nevýhodou drevených detských ihrísk oproti kovovým je starostlivosť. O drevené zariadenia sa je potrebné patrične a pravidelne starať. Minimálne raz za rok by sa mali ošetriť náterom odporúčaným výrobcom zariadenia. Náterové materiály by mali byť v každom prípade vhodné na zariadenia pre deti!

Drevené časti sa z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a výkyvom počasia opotrebovávajú oveľa rýchlejšie. Treba venovať väčšiu pozornosť prebrusovaniu, prasklinám a doťahovaniu šróbov. Oveľa častejšie by sa mali kontrolovať nosné a závesné časti.

Čistota pieskovísk

Asi najviac prevádzkovateľov si vyhotovuje pieskoviská vo vlastnej réžii. Aj tu treba mať na pamäti  požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk.

Požiadavky na čistenie a udržiavanie pieskovísk stanovuje vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

Podľa tejto vyhlášky prevádzkovateľ pieskoviska musí pieskovisko sezónne udržiavať v stave, ktorom je možné pieskovisko využívať a minimalizovať akékoľvek znečistenie a bakteriálne nákazy, o čom musí viesť záznamy.

Povinnosť výmeny piesku zákon ani vyhláška prevádzkovateľom pieskovísk nestanovujú. Dôvodom je skutočnosť, že prevádzkovateľ je v zmysle zákona povinný zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskoviska tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho alebo iného znečistenia. Či požadovanú kvalitu piesku zabezpečí jeho výmenou, je len na jeho rozhodnutí. Ideálnym riešením sa v tomto prípade javí zaobstarať si vhodné prekrytie pieskoviska.

Za náš tím sportoveprojekty.sk

Ing. Miroslava Kavuleková LL.MManažér predaja
Majiteľka spoločnosti AGGER, s.r.o., ktorá sa venuje problematike bezpečnosti a kvality detských ihrísk. Certifikovaná osoba pre vykonávanie ročných kontrol detských ihrísk.