Súčasné zóny určené deťom predškolského veku už dávno nie sú len o jednom pieskovisku, pružinovej hojdačke a domčeku. Moderné detské ihriská určené deťom od jedného do šiestich rokov predstavujú bezpečné miesta pre nápadité hry detí na čerstvom vzduchu podporujúce tvorivosť, fantáziu, pohybové aktivity i sociálnu interakciu detí.

Či už plánujete úplne nové detské ihrisko, alebo chcete len nahradiť a doplniť niektoré prvky vášho existujúceho ihriska, tieto rady sú určené vám.

Výška zariadení

Zostavy a herné prvky v zónach a častiach určených výhradne pre deti predškolského veku by mali byť výškovo prispôsobené deťom tohoto veku. Niektorí výrobcovia ponúkajú celé série výškovo prispôsobené práve malým deťom. Nespornou výhodou takýchto riešení býva aj „nenáročnosť“ povrchu tlmiaceho náraz. Obyčajne postačuje dobre udržiavaný živý trávnik alebo ornica.

MINI séria detské ihriská pre pre materské školy

Vaše zostavy a herné prvky nie sú špeciálne výškovo prispôsobené predškolákom? Nevadí! Herné zariadenia splňujúce normu EN 1176 by mali zabezpečiť, že výška zábran či bočnice šmýkačky sú dostatočne vysoké, aby sa zaistila ochrana proti pádu. Nezabúdajte tiež opatriť celú plochu nárazu (bezpečnostná zóna okolo zariadenie) povrchom tlmiacim náraz o hrúbke určenej pre vašu výšku pádu.

Prístup pre malé deti

Na plošiny herných zostáv sa je možné dostať po rôznych schodoch, lezeckým prvkoch či rampách. Vo všeobecnosti by malo platiť, že ak si zvolíme vyššiu zostavu mali by na ňu viesť aj klasické schody.

MINI séria detské ihriská pre pre materské školy

Naopak pri nižších zostavách s výškou pádu do jedného metra sú vhodné rôzne lezecké prvky (rebríky, lezecké steny, tyče a pod. ), po ktorých je lezenie bezpečné aj pre menšie deti. V ponuke výrobcov sú  aj obľúbené pyramídy s výškou pádu do jedného metra.

 

Detaily herných prvkov prispôsobené predškolákom

Mamičky najmenších detí sa vždy potešia, ak je na ihrisku hojdačka s bezpečnostnou opierkou. Obzvlášť vhodné sú aj pružinové a prevažovacie hojdačky s opierkami na chrbát, či kolotoče so sedením.

MINI séria detské ihriská pre pre materské školy

Každé sedadlo, miesto určené na státie u kývavých zariadení musí mať ručné uchopenie. To znamená, že práve spomínané prevažovacie a pružinové hojdačky by mali mať vždy rúčky. V ideálnom prípade také, ktoré uchopí aj malé dieťa.

Prvky na podporu rozvoja koordinačných schopností a trénovanie balansu

U detí sa koordinácia motorických zručností vyvíja podľa ich veku a skúsenosti získaných pri nových pohybových činnostiach. Pohyby ako je beh, skákanie a lezenie, alebo malé motorické zručnosti  sú výsledkom telesného vývoja,  skúsenosti a praxe získaných hlavne v predškolskom a školskom veku. Zariadenia detských ihrísk vždy pomáhali zlepšiť pohybové schopnosti detí.

Trénovanie rovnováhy spevňuje svalstvo, zlepšuje držanie tela a tým aj budúce športové výkony detí.”

 

Nezabudnite preto doplniť aj vaše ihrisko o prvky na rozvoj koordinačných schopností a trénovanie balansu. Medzi takéto prvky patria rôzne kolíkové, kladinové dráhy, balančné taniere, mostíky na rýchle nohy a pod.

Koordinácia pohybov detí

Vzdelávacie prvky

Edukačné tabule, či už samostatne stojace, alebo súčasťou väčších herných zostáv, pomáhajú deťom nájsť nové spôsoby, ako poľahky preskúmať vedu, zemepis, matematiku a pritom  užitočne stráviť čas na čerstvom vzduchu.

MINI séria detské ihriská pre pre materské školy

Nemáte veľa priestoru na klasický herný exteriérový prvok, alebo rozmýšľate ako vhodne doplniť vaše ihrisko o nejaký vzdelávací prvok. Zadovážte si samostatne stojací edukačný prvok – vzdelávaciu hru, hudobné  či  iné kresliace exteriérové tabule.

Edukačná tabula pre deti zvonkohra

Rozprávkové domčeky

Na detských ihriskách určených pre malé detí by nemali chýbať pieskoviská a rozprávkové domčeky.  Najlepšie ak je to všetko v jednom!

Pri takýchto zostavách a kombinácii prvkov sa však neodporúča, aby šmýkačka smerovala do pieskoviska. Je to z dôvodu možnej kolízie šmýkajúcich sa detí a detí sediacich v pieskovisku. Druhým dôvodom je, že obruba pieskoviska sa nachádza v ploche nárazu šmýkačky. V prípade pádu dieťaťa zo šmýkačky by si na nej mohlo ublížiť.

Ing. Miroslava Kavuleková LL.MManažér predaja
Majiteľka spoločnosti AGGER, s.r.o., ktorá sa venuje problematike bezpečnosti a kvality detských ihrísk. Certifikovaná osoba pre vykonávanie ročných kontrol detských ihrísk.