Detská kuchynka do interiéru

Počas leta si interiérové ihriská troška vydýchnu od malých nezbedníkov. Prvé chladné a upršané jesenné dni ich však znova prilákajú na interiérové ihriská. Čo môžete spraviť ešte pred ich príchodom, aby ich vítali bezpečné a čisté priestory?

Počas svojej praxe, pri ročných kontrolách detských ihrísk sa stretávam skoro stále s rovnakými vadami.  Ide o nedostatky, ktoré sú väčšinou veľmi ľahko riešiteľné.

Účinná ochrana proti pádu

Interiérové ihriská bývajú celé zasieťované. Nie je však sieť ako sieť. Mnohokrát na niektorých „ strategických“ miestach chýba úplne.

Siete by mali byť navrhnuté, inštalované a udržiavané na všetkých miestach tak, aby sa obmedzilo lezenie po vonkajšej strane a stenách.

Ochrana proti vylezeniu by sa mala zabezpečiť do výšky 2m od  zeme, alebo nad všetkými možnými opierkami na nohy. Norma STN EN 1176-10 odporúča  použitie siete s okom menším ako 8mm.

Siete po stranách šmýkačiek a rôznych prístupových otvorov (schody, lezecké prvky) by mali byť nainštalované tak, aby nevznikali otvory, kde hrozí prepadnutie dieťaťa, či  jeho končatín.  Ak majú vaše bočné steny veľkosť oka viac ako 3cm, mali by ste nad všetkými takýmito miestami nainštalovať aj stropné siete.

Zostava detského ihriska so šmýkačkou

Plochy nárazu bez prekážok

Plochy nárazu okolo dojazdov šmýkačiek, prístupových otvorov na poschodia, rôznych lezeckých prvkoch by mali byť bez prekážok a samozrejme v prípade potreby  opatrené aj povrchom tlmiacim náraz. Čo to znamená v praxi?

Napríklad, ak vedie lezecká stena z prízemia na prvé poschodie vo výške 1,2 metra mali by byť dodržané rozmery priestoru pádu okolo prístupových častí zariadenia 1m. Do tejto plochy by nemali zasahovať iné prekážky. Týka sa to aj obľúbených jazdných  dráh pre odrážadlá a pod.

 

Priestor pádu okolo prístupových častí zariadenia by mal byť tiež  opatrený povrchom tlmiacim náraz pre výšku pádu vášho zariadenia.

Najekonomickejšou variantou je certifikovaná gumenná dlažba, alebo umelá tráva s podložkou tlmiacou pád.

Viditeľnosť

Dozor by mal mať možnosť  dobrej viditeľnosti na ihrisko z akéhokoľvek miesta. To znamená, že by mali byť odstránené všetky prekážky, ktoré  bránia vo výhľade. Obyčajne ide o rôzne veľké reklamné tabule, prevádzkové poriadky,  kvety a pod.

Veľká zostava detského ihriska so šmýkačkou

Prístup pre dospelých

Zariadenia by mali byť navrhnuté tak, aby bol možný prístup pre dospelých do každej časti zariadenia.

Aj okolo prístupových zariadení, ako sú napríklad rebríky,  by mal byť zachovaný dostatočný voľný priestor pre používateľa (min. valec 0,5 m na každú stranu).  Rebríky v tuneloch to  väčšinou nepĺňajú.

Povinná kontrola a údržba

Interiérové ihriská dostávajú pod záplavou malých návštevníkov zabrať. Majitelia a prevádzkovatelia musia často opravovať nedostatky a poškodenia spôsobené bežnou prevádzkou.

Prax ukazuje, že ani nové detské ihriská nie vždy spĺňajú bezpečnostno – technické požiadavky pre zariadenia interiérových detských ihrísk tak,  ako by mali.

Hlavná ročná kontrola sa vykonáva s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, ale aj účinkov akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočne zabudovaných alebo vymenených častí. Prekontrolovať by sa mali aj všetky zhromaždené formuláre a dokumenty z ostatných kontrol detského ihriska.

Ročnú kontrolu musia vykonávať oprávnené osoby, pričom musia rešpektovať pokyny výrobcu, ak výrobca predpisuje konkrétne postupy pri vykonávaní hlavnej ročnej kontroly.

Oprávnená osoba znalá bezpečnostno – technických požiadaviek pre zariadenia detských ihrísk vie komplexne zhodnotiť úroveň bezpečnosti zariadení detského ihriska. Preškolená oprávnená osoba podľa STN EN 1176-7 vás upozorní aj na to, že po poslednej oprave ostal v zariadení nevyhovujúci otvor, kde si môže dieťa poľahky zachytiť prsty a že vo vašej zóne

pre deti do 5 rokov je nevyhovujúca hĺbka loptičiek v suchom bazéne.

Čistota na interiérových detských ihriskách

Všetky materiály pri výrobe detských zariadení v zmysle normy STN EN 1176 by mali byť zdravotne nezávadné.  Toxické ohrozenie detí sa  musí zvážiť aj pri čistení takýchto priestorov. Pri bežnom čistení by sa malo zabrániť možnému ohrozeniu vdýchnutím, alebo  poranením pri priamom kontakte s pokožkou. Obzvlášť veľký pozor si je treba dať pri ich skladovaní.

Ing. Miroslava Kavuleková LL.MManažér predaja
Majiteľka spoločnosti AGGER, s.r.o., ktorá sa venuje problematike bezpečnosti a kvality detských ihrísk. Certifikovaná osoba pre vykonávanie ročných kontrol detských ihrísk.