EXTERIÉROVÉ DOPADOVÉ PLOCHY

Norma STN EN 1176 stanovuje, že dobre udržiavaný trávnik alebo ornica sú vhodné ako povrchy pre pády z výšky do 1 metra. Avšak pri vyšších zariadeniach je výber správneho povrchu ešte dôležitejší.

Bezpečnostné povrchy efektívne znižujú riziko poranenia hlavy detí pri pádoch na detských ihriskách. Hoci „bezpečný“ povrch neznižuje frekvenciu pádov, výrazne zmenšuje ich dôsledky. Dôležité je sledovať ukazovateľ HIC (hodnota kritéria poranenia hlavy) na vašich zariadeniach.

Porovnanie povrchov tlmiacich náraz.

Prírodné povrchy

Výhody a nevýhody prírodných povrchov na detských ihriskách

Jednou z nesporných výhod prírodných povrchov oproti umelým materiálom na tlmenie pádov je ich cenová dostupnosť a nenáročná inštalácia. Na prípravu stačí obvykle vyhĺbiť jamu zodpovedajúcu rozmerom bezpečnostnej plochy zariadenia, položiť geotextíliu a obrubníky, čím je príprava pre prírodný povrch dokončená.

Na druhej strane, prírodné povrchy majú aj nevýhodu: v nich sa ťažšie odhaľujú cudzie predmety, ktoré môžu predstavovať reálne nebezpečenstvo pre deti, ako sú rozbité sklo či exkrementy zvierat.

Podľa normy STN EN 1176 existuje presne stanovený zoznam prírodných povrchov, ktoré sú vhodné pre použitie na detských ihriskách. Ide o povrchy ako:

  • štrk frakcie 4/8 mm, vhodný pre pády z výšok do 2 až 3 metrov,
  • piesok s časticami veľkosti 0,2 až 2 mm,
  • drevná štiepka frakcie 5-30 mm,
  • kôra frakcie 20-80 mm.

Tieto materiály ponúkajú prirodzenú estetiku a sú jednoduché na inštaláciu, ale vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu, aby sa zabezpečila ich bezpečnosť a funkčnosť.

Umelé povrchy

Výhody a nevýhody umelých povrchov na detských ihriskách

Umelé povrchy, ako sú gumené dlažby, liate gumené povrchy a umelé trávy s pružnými podložkami, ponúkajú rad výhod v porovnaní s tradičnými prírodnými materiálmi na tlmenie pádov. Najväčšou prednosťou týchto materiálov je ich schopnosť znižovať riziko zranení pri pádoch, vďaka čomu sú ideálnou voľbou pre detské ihriská a športové plochy. Vďaka vysokému odolnosti voči poveternostným vplyvom si umelé povrchy zachovávajú svoju funkcionalitu a estetiku dlhé roky, čo eliminuje potrebu častého obnovovania. Sú tiež menej náročné na údržbu oproti prírodným povrchom a nevyžadujú pravidelné dosýpanie materiálu.

Medzi nevýhody umelých povrchov patrí ich vyššia počiatočná cena. Ďalším aspektom, ktorý treba zvážiť, je potreba kvalitnej prípravy podkladu, aby sa zabezpečil dostatočný odtok vody a predišlo sa prepadnutiu povrchu. Ďalej, napriek ich estetickej variabilite a dostupnosti v rôznych farbách, niektorí môžu uprednostňovať prírodný vzhľad, ktorý umelé povrchy nemôžu úplne napodobniť.

Pri výbere umelých povrchov je kľúčové požiadať dodávateľov o certifikáty alebo vyhlásenia zhody, ktoré preukazujú splnenie noriem EN 1177. Tieto dokumenty sú zárukou, že povrchy sú bezpečné a vhodné pre zamýšľané použitie, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti na detských ihriskách.

Štrk

Štrk je vhodný pre tlmenie pádov z výšok 2 až 3 metrov.

Pre zariadenia s výškou pádu do 2 metrov je potrebná hĺbka štrku 20 cm, pri vyšších pádoch až 30 cm. V oblastiach s vyšším opotrebením, ako sú pod šmýkačkami a hojdačkami, je doporučená hĺbka o 10 cm väčšia.

Špecifikácie frakcie štrku
Podľa normy STN EN 1176 je ideálny štrk frakcie 2-8 mm, často dostupný ako 4-8 mm, s dôrazom na premývaný a okrúhly tvar.

Výhody a nevýhody

Výhody:

Nákladová efektívnosť: Štrk je ekonomicky výhodný, najmä ak je kameňolom blízko.

Nevýhody:

Údržba: Vyžaduje pravidelné dosypávanie a kontrolu hĺbky.
Problémy s trávnikmi: Roznesený štrk môže komplikovať údržbu okolitých trávnikov.
Štrk je efektívny a cenovo dostupný, no vyžaduje pravidelnú údržbu a správne nastavenie hĺbky pre maximálnu bezpečnosť.

Piesok

Piesok je efektívny materiál na tlmenie pádov, vhodný pre výšky 2 až 3 metre, s odporúčanou hĺbkou 20 až 30 cm podľa výšky pádu. Norma stanovuje použitie piesku s frakciou častíc od 0,2 do 2 mm.

Výhody a nevýhody piesku

Výhody:

Náklady a inštalácia: Piesok je cenovo dostupný a jeho inštalácia nenáročná.

Nevýhody:

Vyžaduje pravidelné doplňovanie a kontrolu hĺbky.

Piesok sa môže ľahko rozptyľovať do okolia, vrátane detského oblečenia a obuvi, čo môže byť pre niektoré prostredia nepraktické.
Piesok, podobne ako iné prírodné materiály, poskytuje efektívne tlmenie pádov, ale vyžaduje pravidelnú údržbu a správnu aplikáciu, aby si zachoval svoje bezpečnostné vlastnosti.

Drevna štiepka

Drevné štiepky (frakcia 5-30 mm) a kôra (frakcia 20-80 mm) patria medzi prírodné materiály vhodné na tlmenie pádov, pričom sa odporúča ich použitie v hĺbke 20 až 30 cm, závisle od predpokladaného rizika pádu.

Výhody a nevýhody drevných štiepok a kôry

Výhody:

Estetika, Drevné štiepky a kôra sú obľúbené na ihriskách umiestnených v záhradných a parkových prostrediach, kde dopĺňajú prírodný vzhľad okolia.

Nevýhody:

Sú drahšie oproti iným prírodným povrchom ako štrk a piesok.
Podobne ako iné prírodné materiály, aj štiepky a kôra vyžadujú pravidelné doplňovanie a kontrolu hĺbky, aby si zachovali svoje tlmiace vlastnosti.

Využitie drevných štiepok a kôry je esteticky príťažlivé a funkcionalne účinné, avšak s vyššími prevádzkovými nákladmi a potrebou častejšej údržby.

Gumenná dlažba

Gumená dlažba patrí medzi najbezpečnejšie povrchy na detské ihriská, ktoré sú zároveň jednoduché na údržbu. Je ideálna pre použitie pri stavbe nových alebo pri rekonštrukcii existujúcich ihrísk. Na trhu je dostupná v rôznych formátoch, ako sú puzzle alebo štvorce, a v rôznych hrúbkach. Gumená dlažba poskytuje vysokú mieru bezpečnosti a je vhodná aj na miesta, kde normy nevyžadujú maximálnu hrúbku, čím uľahčuje údržbu a znižuje problémy s prašnosťou a vydupanými plochami.

Výhody a nevýhody gumených dlažieb

 

Gumená dlažba je cenovo najvýhodnejšou voľbou medzi umelými povrchmi na tlmenie pádov.
Dostupná v rôznych farbách a štýloch, ponúka možnosť prispôsobiť vzhľad ihriska.
Zruční zákazníci môžu dlažbu položiť sami s pomocou priložených inštalačných návodov.

Nevýhody:

Nie je vhodná na položenie na staré, nerovné alebo nevyspádované asfaltové plochy. Neprimerané podmienky môžu v zime spôsobiť poškodenie, ako sú trhliny a vydutia dlažby.

Gumená dlažba je teda vynikajúcou voľbou pre ihriská, kde poskytuje bezpečný a esteticky príťažlivý povrch s nízkou údržbou. Avšak pri výbere je dôležité zvážiť podmienky miesta inštalácie, aby sa predišlo možným komplikáciám.

EPDM liaty gumenný povrch

Liaté gumené povrchy predstavujú jedno z najdrahších riešení pre tlmenie pádov na detských ihriskách. Tento typ povrchu vyniká trvalou elasticitou, ktorá zaručuje efektívnu absorpciu nárazov, čo prispieva k vysokému bezpečnostnému štandardu. Navyše, tieto povrchy ponúkajú širokú paletu farebných a dizajnových možností vrátane 2D a 3D prvkov, ktoré sú veľmi obľúbené medzi deťmi.

Výhody a nevýhody liatych gumených povrchov

Výhody:

Ponúka širokú škálu farebných variácií a designov.
Bezpečnostné vlastnosti, nekĺzavý povrch, ktorý nezamŕza v zime, je ľahko čistiteľný a odolný voči chemikáliám.
Vhodnosť pre rôzne podklady, efektívne sa prispôsobí aj starým a nerovným asfaltovým plochám.
Na povrchu sú cudzie predmety ľahko rozpoznateľné, čo zvyšuje bezpečnosť.

Nevýhody:

Cena, oproti iným typom povrchov sú liate gumené povrchy výrazne drahšie, čo môže byť limitujúcim faktorom pre niektoré projekty.

Liaté gumené povrchy sú ideálne pre prevádzkovateľov, ktorí hľadajú dlhodobé, bezpečné a esteticky príťažlivé riešenie pre ihriská, hoci ich vyššia počiatočná investícia môže byť pre niektorých zábranou.

Gumené zatrávňovacie rohože

Gumené zatrávňovacie rohože predstavujú inovatívne a disktrétne riešenie pre bezpečné detské ihriská, záhrady či športové plochy. Tieto rohože sa ľahko inštalujú na existujúci trávnik, kde sú pripevnené klincami, a postupne sa spoja s prírodným trávnikom, čím vytvárajú pevný, ale pružný povrch.

Výhody:

Poskytujú ochranu proti pádom z výšky až 3 metrov, čo zaisťuje vysoký štandard bezpečnosti pre hracie plochy pre deti.
 Po úplnom prerastení trávnika sú rohože takmer neviditeľné, čo zabezpečuje prirodzený vzhľad bez narušenia estetiky okolia.
Odolnosť a údržba:, gumené rohože sú odolné voči poveternostným vplyvom a nevyžadujú intenzívnu údržbu, oproti čistým prírodným alebo umelým trávnatým plochám.

Nevýhody:
Vyžadujú odbornú inštaláciu a správne pripevnenie plastovými klincami, aby sa zabezpečila ich funkčnosť a bezpečnosť.
Je potrebný čas, aby tráva úplne prerástla rohože, a počas tejto doby môže byť plocha esteticky menej príťažlivá.

Tento typ povrchu je ideálny pre lokality, kde je dôležitá kombinácia bezpečnosti, estetického vzhľadu a minimálnej údržby. Gumené zatrávňovacie rohože sú skvelou voľbou pre komunitné parky, školské dvory alebo súkromné záhrady, kde sa očakáva vysoká úroveň bezpečnosti bez kompromisov v prírodnosti a estetike prostredia.

Dopadové plochy,  ukážky z realizácií