EXTERIÉROVÉ DOPADOVÉ PLOCHY

Porovnanie povrchov tlmiacich náraz.

Norma STN EN 1176 stanovuje, že dobre udržiavaný trávnik alebo ornica sú vhodnými povrchmi pre pád z výšky do 1 metra. Čím je však zariadenie vyššie, tým je voľba správneho povrchu dôležitejšia.

Niet pochýb o tom, že vhodný bezpečnostný povrch (povrch tlmiaci náraz) značne znižuje možnosť poranenia hlavy detí pri pádoch na detských ihriskách. “Bezpečný” povrch síce neznižuje počet takýchto pádov, ale podstatne zmenšuje dôsledky takýchto pádov!

Sledujte ukazovateľ HIC (hodnota kritéria poranenia hlavy) u vašich zariadení detského ihriska. Ako si teda vybrať z bezpečnostných povrchov to správne riešenie pre vás, ak má vaše zariadenie “HIC” viac ako 1m?

Prírodné povrchy

Nespornou výhodou prírodných povrchov oproti umelým povrchom tlmiacim pád je ich cena a nenáročnosť inštalácie. Obyčajne stačí vyhĺbiť jamu pre plochu totožnú s rozmermi bezpečnostnej plochy vášho zariadenia. Položiť geotextíliu, obrubníky a príprava pre prírodný povrch je hotová.

Spoločnou nevýhodou prírodných povrchov je skutočnosť, že je v nich ťažšie odhaliť cudzie elementy, ktoré môžu pre dieťa predstavovať reálne nebezpečenstvo (rozbité sklo, exkrementy zvierat, a pod.)

Norma STN EN 1176 prináša taxatívny zoznam prírodných povrchov, ktoré môžete použiť na vašom ihrisku. Ide o povrchy:

Dopadová plocha zo štrku riečneho frakcie 4/8

Štrk

Štrk je vhodným povrchom tlmiacim pád pre výšky pádov do 2 až 3 metrov. Ak je vaše zariadenie s výškou pádu do 2 metrov, potrebujete štrk do hĺbky 20cm. Ak má vaše zariadenie výšku pádu nad 2 metre (najviac do 3 metrov) mali by ste ísť až do hĺbky 30cm. Pod dojazdom šmýkačiek a v mieste nasadnutia hojdačiek, kde sa štrk najviac vykopáva (platí aj pre ostatné prírodné povrchy), by mal byť povrch ešte o 10cm hlbší.

Norma predpisuje frakciu (častice) štrku. Hľadajte štrk frakcie 2-8mm. Bežne dostupná je však frakcia 4-8mm. Dôležité je aj to, aby išlo o premývaní a okrúhly štrk.

Výhody vs. nevýhody:
Ak je v relatívnej blízkosti realizácie kameňolom a cenu štrku nepredražuje jeho preprava, stáva sa štrk najekonomickejšou variantnou spomedzi prírodných povrchov. Nevýhodou štrku ako u všetkých prírodných povrchov je jeho vynášanie a potreba dosypávania. Na herných zariadeniach by mali byť umiestnené rysky určujúce výšku, po ktorú má byť. Ak sú priľahlými plochami trávnaté plochy, ktoré treba kosiť, môže vynesený štrk robiť malé problémy.

Dopadová plocha piesok frakcie (častice) 0,2 až 2mm.

Piesok

Piesok je tiež vhodným povrchom tlmiacim pád pre výšky pádov do 2 až 3 metrov. Ako u štrku do hĺbky 20 a 30 cm. Norma predpisuje frakciu (častice) 0,2 až 2mm.

Výhody vs. nevýhody:
Samozrejme cena a nenáročnosť inštalácie patrí medzi najväčšie výhody. Nevýhody sú ako u ostatných prírodných povrchov, tj. vynášanie, potreba dosypávania po výšku rysky umiestenej na herných zariadeniach a pod.. Pri piesku treba rátať s tým, že piesok budú mať detičky všade, aj v topánkach.

Dopadová plocha drevná štiepka a kôra

Drevná štiepka a kôra

Áno, aj drevné štiepky (fr. 5-30mm) a kôra (fr. 20-80mm) sú vhodnými povrchmi tlmiacimi pád. Rovnako ako u štrku a piesku do hĺbky 20 a 30 cm.
Výhody vs. nevýhody:
Po tomto riešení najčastejšie siahajú majitelia ihrísk, ak sú ihriská umiestnené v rámci iných záhradných riešení. Oproti štrkom a pieskom sú drahšie.

Umelé povrchy

Medzi najčastejšie používané umelé povrchy tlmiace pád patrí gumená dlažba, liate gumené povrchy a umelé trávy s pružnými podložkami. Pri týchto povrchoch treba počítať okrem samotnej investície do povrchu tlmiaceho pád aj s vyčlenením financií na zemné práce. Kvalitne prevedená príprava podložia zabezpečí potrebný odtok vody a zamedzí prepadnutiu podložia.

Nezabudnite si od dodávateľov umelých povrchov vyžiadať dokumenty (certifikáty alebo vyhlásenia zhody) preukazujúce vykonanie skúšok podľa EN 1177 pre potrebné výšky pádov.

Gumenná dlažba dopadová plocha detské ihrisko

Gumenná dlažba

Gumená dlažba na detské ihriská patrí k jedným z najbezpečnejších povrchov a tiež najmenej náročných na údržbu. Môže byť použitá pri stavbe nového alebo rekonštrukcií už existujúceho detského ihriska. Je dostupná vo formáte puzzle alebo štvorec o rôznych hrúbkach. Pod detské zariadenia, kde to norma nevyžaduje, je možné nainštalovať gumenú dlažbu o nižších hrúbkach, tak ako z hľadiska bezpečnosti, ako aj údržby (vydupané plochy, prašnosť, atď.).

Výhody vs. nevýhody:
Gumená dlažba predstavuje najekonomickejšie riešenie spomedzi umelých povrchov tlmiacich pád. Je možné vybrať si z rôznych druhov a farieb. Zručnejší zákazníci si ju vedia položiť aj sami podľa priložených inštalačných návodov. Pozor! Gumenú dlažbu však nie je vhodné položiť na staré, nerovné a nevyspádované asfaltové plochy. Po zime by vás mohlo čakať nemilé prekvapenie: potrhaná a vydutá dlažba.

EPDM liate dopadové plochy

Liaté gumenné povrchy

Liate gumené povrchy sú najdrahšími riešeniami povrchov tlmiacich pád. Za vyššiu cenu sa však môžete tešiť na trvale elastický povrch zaisťujúci potrebnú absorpciu nárazov. Zákazníci oceňujú širokú variabilitu farebných riešení spolu s rôznymi 2D a 3D prvkami, ktoré deti milujú.

Výhody vs. nevýhody:
Medzi výhody vodepriepustných liatych gumených systémov patrí farebná stálosť, nekĺzavosť, v zime nezamŕza, ľahko čistiteľný a odolný voči chemikáliám. Prevádzkovatelia ocenia, že sú na ňom ľahko viditeľné cudzie predmety. Povrch si dokonca poradí aj so starými a nerovnými asfaltovými plochami.

A čo nevýhody? Rozhodne vyššia cena oproti ostatným povrchom!

Dopadové plochy,  ukážky z realizácií