EDUKAČNÉ TABULE

Edukačné tabule pomáhajú deťom nájsť nové spôsoby, ako poľahky preskúmať vedu, zemepis, matematiku a pritom  užitočne stráviť čas na čerstvom vzduchu. Stačí vhodne umiestnená edukačná tabúľa (tabuľa na kreslenie, ovládací panel, hra piškvorky, rôzne zvukové tabule a pod.) a vaše ihrisko získa nový rozmer.

VEKOVÉ ODPORÚČANIE

1-8 ROKOV A 3-12 ROKOV

Edukačné tabule,  ukážky z realizácií