Touto cestou si vás dovoľujeme informovať o pripravovanom zákone  o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Nový zákon bude upravovať základné požiadavky na detské ihriská, základné povinnosti pri sprístupňovaní detského ihriska verejnosti, kontrolu a dohľad nad bezpečnosťou detských ihrísk, základné povinnosti vlastníkov detských ihrísk, náležitosti prevádzkového poriadku, označovanie detského ihriska, evidenciu úrazov, priestupky, sankcie a pod.

Informácie o návrhu Zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska,  návrhu Vyhlášky o požiadavkách na odborné vzdelávanie a skúšku v tejto oblasti, či  praktické rady ako dodržať nový zákon môžete získať na informatívnom školení  o návrhu Zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska organizovanom TÜV SÜD Slovakia s.r.o., (autorizovaná osoba na Nariadenie vlády č. 349/2010 Z.z).

Školenie je určené pre vlastníkov detských ihrísk, prevádzkovateľov, výrobcov, osoby, ktoré budú chcieť vykonávať ročné kontroly, ostatné kontroly, opravy a údržbu  zariadení detských ihrísk a pre  ostatnú verejnosť, ktorá má záujem dozvedieť sa o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk.

Informácie o školení:
Ing. Daniela Hudecová
telefón: +421902929165
Email: hudecova@tuvslovakia.sk

Ing. Miroslava Kavuleková LL.MManažér predaja
Majiteľka spoločnosti AGGER, s.r.o., ktorá sa venuje problematike bezpečnosti a kvality detských ihrísk. Certifikovaná osoba pre vykonávanie ročných kontrol detských ihrísk.