Niet nad pohyb na čerstvom vzduchu. Keď to počasie dovoľuje oceníte, že môžete stráviť pár chvíľ na slniečku a precvičiť si telo.

„Na čo si dať pozor pri výbere vhodného riešenia? Aké nástrahy Vás môžu čakať ako budúcich prevádzkovateľov?“

Ponuka s exteriérovými fitnes zariadeniami je naozaj široká. Ako si v záplave toľkých výrobcov, predajcov, distribútorov vybrať toho správneho? Ako si vybrať tie správne zariadenia? Je niekoľko faktorov, ktorým by ste mali venovať väčšiu pozornosť.

KVALITA vs. CENA

Samozrejme cena je veľmi dôležitá. Dajte si však pozor, aby ste porovnávali porovnateľné. Samozrejme, že výrobok bez protikoróznej úpravy bude lacnejší ako ten, ktorý je takto ošetrený voči vonkajším vplyvom. Stojí vám za to ušetriť pár eur a potom každú chvíľu opravovať odlepujúci sa náter?

„Fitnes ihriska bývajú veľmi zriedka oplotené. O to viac bývajú ničené vandalizmom. Preverte si preto aj hrúbku stien zariadení.“

BEZPEČNOSTNÉ DOPLNKY

Súčasťou aj lacnejších zariadení by mali byť bezpečnostné šróby (kontramatky), dorazy zmierňujúce zvuky zariadenia pri cvičení, protišmykové pedále a pod.

IHRISKÁ NA MIERU

Nikto nečaká, že budete odborníkom na tréning na fitnes strojoch. Nechajte si poradiť od predajcu a vyberte si riešenie vhodné pre vás. Chcete fitnes ihrisko pre mladých či skôr pre seniorov, alebo všetky vekové kategórie.

„Mnoho predajcov ponúka už hotové riešenia pre rôzne účely.  Stačí si vybrať.“

Moderné riešenia vedia vhodne skombinovať fitnes zariadenia so základnými workoutovými prvkami.  Takto navrhnuté ihrisko ocenia všetky vekové skupiny, dokonca  aj náročnejší športový nadšenci.

PRÍSLUŠNÉ NORMY

Na vonkajšie fitnes zariadenia sa vzťahuje norma  STN EN 16630 (Trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy). Predajca vášho ihriská by vám mal poskytnúť vyhlásenia zhody na všetky dodávané prvky podľa tejto normy.

FITNES ZARIADENIA A DETI

Na trhu nie je veľa predajcov, ktorý ponúkajú špeciálne upravené fitnes prvky (znížené a pod.) pre deti. Väčšinou ide o tie isté prvky, ktoré sú určené najmä pre dospelých. V takomto prípade by mali byť minimálne posúdené podľa normy na detské ihriská   ( STN-EN 1176:2009 – 1 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy).

„Ak je vaše fitnes ihrisko v bezprostrednej blízkosti detského ihriska aj v tomto prípade je lepšie, ak sú fitnes prvky posúdené normou na detské ihriská.“

BEZPEČNOSTNÝ POVRCH

Podľa normy STN EN 16630 je potrebný povrch tlmiaci náraz aj pre fitnes zariadenia. Ak nechcete investovať ďalšie financie do povrchu, sledujte výšky pádov jednotlivých fitnes zariadení.

„Pri výške pádu do 1metra postačuje dobre udržiavaný trávnik alebo ornica.“

Vyššiu výšku pádu, ako 1 meter, majú obyčajne zariadenia ako bradlá, hrazdy, rôzne rúčkovania a iné workoutové prvky. Najlacnejším riešením je ich okolie opatriť štrkovým povrchom o frakcií 2-8mm do hrúbky 20 až 30cm podľa výšky pádu zariadení.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Spolu s tovarom, by vám mal predajca odovzdať aspoň tieto doklady:

  • sprievodná dokumentácia k výrobkom / základná technická dokumentácia,
  • návod na používanie (informácie o obmedzeniach),
  • návod na montáž, ak si výrobok inštalujete sami,
  • návod na údržbu a kontrolu,
  • záručné listy vrátane podmienok a dĺžky trvania záruky, ako aj adresu a kontakt zákaznického servisu,
  • vyhlásenie zhody alebo iný dokument, ktorý  by potvrdzoval, že výrobky boli vyrobené v súlade s požiadavkami noriem  EN 16630 a  EN 1176 (najčastejšie certifikát vystavený akreditovaným laboratóriom, alebo protokoly o skúškach).

ŠTÍTOK a INFOMAČNÁ TABUĽA

Každé zariadenie by malo byť ľahko identifikovateľné a teda aj oštítkované. Určite sa oplatí investovať aj do informačnej tabule, kde bude umiestnený prevádzkový poriadok ihriska a pokyny k cvičeniu (ak nie sú uvedené priamo na zariadeniach).

NEVYHNUTNÁ KONTROLA

Z nutnosti trvalého plnenia bezpečnostných noriem sa počas používania  zariadení odporúča, aby si objednávateľ zabezpečil prevádzkovateľa (resp. zmluvného partnera), ktorý je znalý a vie zabezpečiť ich dodržiavanie a tiež bude vykonávať náhodné a pravidelné kontroly!

Vždy pred novou sezónou a dvakrát mesačne sa odporúča kontrolovať zariadenia pre prípadné nechcené ostré hrany a praskliny.

„V každom prípade nasledujte pokyny predajcu a v prípade nejasností s ním konzultujte aj malé opravy.“

ZÁRUKA, NÁHRADNÉ DIELY A OPRAVY PO ZÁRUKE

Na zariadenia by mal predajca  poskytnúť záruku v minimálnej dĺžke trvania 24 mesiacov. Mnoho z nich však poskytuje bežne záruku v trvaní 36 mesiacov.

Fitnes ihriská dostávajú zabrať. Preverte si ešte pred objednaním tovaru rýchlosť dodania náhradných dielov a podmienky väčších opráv mimo záruky.

Za náš tím sportoveprojekty.sk

Ing. Miroslava Kavuleková LL.MManažér predaja
Majiteľka spoločnosti AGGER, s.r.o., ktorá sa venuje problematike bezpečnosti a kvality detských ihrísk. Certifikovaná osoba pre vykonávanie ročných kontrol detských ihrísk.