Mobiliár

Doplnky nie len k detsým ihriskám, farebné, žívé lavičky, koše, stojany na bicykle. 

Mobiliár,  ukážky z realizácií