SKÁKACIE TRAMPOLÍNY

Skákanie ako skvelý pohyb pre zdravie.Vzduchové trampolíny sú veľmi atraktívnym herným prvkom a sú príťažlivé pre všetky vekové skupiny. Skákanie na skákacích vankúšoch, ako sa v zahraničí trampolínam tiež vraví, prináša radosť a nadšenie deťom aj dospelým. Štatistiky uvádzajú, žednes sa nedostatočne pohybuje každé tretie dieťa v školskom veku. To je aj hlavným dôvodom pre vzrastajúce množstvo detí s nadváhou. Ako ale naše deti prinútiť k pohybu? Hra so zdanlivou beztiažou môže byť motiváciou ku zdravej pohybovej aktivite. Každého totiž láka znova a znova vyskúšať krátkodobé odpútanie sa od gravitácie. Pri tomto zábavnom stave „beztiaže“ je vďaka zvýšenej odrazovej sile každá bunka v tele nútená stále striedať napätie a uvoľnenie. Skákaním na trampolíne trénujete komplexne celé telo, a to s pozitívnym účinkom na srdcový a krvný obeh. Skákanie zlepšuje motorický vývoj a pomáha pri udržaní stabilnej hmotnosti. Trampolíny majú svoje miesto v školách a materských škôlkach, pri hoteloch a reštauráciách, aj v kempoch, na detských ihriskách a športoviskách, jednoducho všade, kde sa ponúka možnosť trávenia voľného času. Veľmi častým miestom inštalácií sú dnes aj záhrady rodinných domov. Vďaka konštrukcii vzduchovej trampolíny je riziko úrazu minimálne. Trampolíny znamenajú zdravú a telu prospešnú zábavu pre každého!

Výhody vzduchovej trampolíny

  • Trampolína nepotrebuje žiadnu zvláštnu starostlivosť.
  • Jej povrch je nadštandardne odolný proti poškodeniu.
  • Osušenie pri vlhkosti prebieha iba slnečným svitom.
  • Teplotné hranice sa pohybujú od +70° C až do -30° C.
  • Vzduchová trampolína sa smerom od stredu k okraju postupne zvažuje k zemi, takže nehrozí pád z výšky.
  • Bude ku Vám lákať celé rodiny znova a znova. Dá Vám i Vašim zákazníkom a hosťom veľa rokov skvelej podívanej a veselej zábavy.

Podmienky montáže a bezpečnosť

Montáž je vykonaná počas jedného dňa. Najprv je vyhĺbený výkop po okraji trampolíny. Do výkopu je následne uložená trampolína a výkop s inštalovanou trampolínou je opäť zasypaný. Po inštalácii je trampolína ihneď funkčná. Pozor – trampolína je montovaná do prirodzeného terénu a tvar trampolíny kopíruje tvar hrany výkopu. Rovnosť hrany teda závisí na danom teréne a skladbe zeminy! Miesto,kde ma byť rampolína inštalovaná musí byť rovné. Maximálna možná svahovitosť terénu je 5%, inak je nutné ho vyrovnať. Okolo trampolíny musí byť podľa STN EN 14960: 2009 1,8 m Široký pruh voľného priestoru a z toho 1,2 m dopadová plocha podľa STN EN 1177 (odporúčame praný piesok, štrk 2-8 mm, lúku pod.). Povrch musí byť zbavený všetkých ostrých kameňov a vecí, ktoré by mohli poškodiť plachtu trampolíny. V mieste inštalácie trampolíny sa nesmú nachádzať žiadne siete. Je nutné mať otvrdenie od príslušných úradov. Trampolína je pri svojej prevádzke nafukovaná vzduchom pomocou výkonného a tichého ventilátora, napájanéhoz jednofázovej elektrickej siete 230 V (10 A). Štandardne je trampolína vybavená klasickou zásuvkovou vidlicou. Každú trampolínu je nutné pripojiť cez prúdový chránič a cez samostatný istič. Vlastnú prípojku elektro k ventilátoru si zabezpečuje zákazník.