Certifikované detské ihriská2022-04-04T15:09:30+02:00

Ak hľadáte zaujímavé certifikované detské ihriská a tréningové zariadenia pre Vaše predškolské, školské alebo športovo – relaxačné areály, ste na správnej adrese.

Sme tu pre každého, kto sa  podieľa na tvorbe zábavných a bezpečných miest pre pohybové aktivity detí, mládeže a iných športových nadšencov. Z našej ponuky si vyberie aj ten najnáročnejší zákazník. Zariadenia vieme prispôsobiť individuálnym potrebám a predstavám. Budeme Vás sprevádzať od prvého návrhu až po samotnú realizáciu.

detské ihriská
workout
fitness zariadenia
športové povrchy
dopadové plochy
skákacie trampolíny
mobiliár
ročné kontroly detských ihrísk
dizajn a plánovanie ihriska

Blog o novinkách, legislatívnych zmenách a užitocných radách

811, 2018

Veľké porovnanie povrchov tlmiacich pád!

Norma STN EN 1176 stanovuje, že dobre udržiavaný trávnik alebo ornica sú vhodnými povrchmi pre pád z výšky do 1 metra. Čím je však zariadenie vyššie, tým je voľba správneho povrchu dôležitejšia. Niet pochýb o tom, že vhodný bezpečnostný povrch (povrch tlmiaci náraz) značne znižuje možnosť poranenia hlavy detí pri pádoch na detských ihriskách. “Bezpečný” povrch síce neznižuje počet takýchto pádov, ale podstatne zmenšuje dôsledky takýchto pádov! Sledujte ukazovateľ HIC (hodnota kritéria poranenia hlavy) u vašich zariadení detského ihriska. [...]

811, 2018

Buďte o krok popredu a pripravte sa na nový zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk

Touto cestou si vás dovoľujeme informovať o pripravovanom zákone  o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Nový zákon bude upravovať základné požiadavky na detské ihriská, základné povinnosti pri sprístupňovaní detského ihriska verejnosti, kontrolu a dohľad nad bezpečnosťou detských ihrísk, základné povinnosti vlastníkov detských ihrísk, náležitosti prevádzkového poriadku, označovanie detského ihriska, evidenciu úrazov, priestupky, sankcie a pod. Informácie o návrhu Zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska,  návrhu Vyhlášky o požiadavkách na odborné vzdelávanie a skúšku v tejto oblasti, či  praktické rady ako dodržať nový zákon [...]

811, 2018

Praktické rady pre prevádzkovateľov a majiteľov detských, fitnes a street workout-ových ihrísk

ODPOVEDE NA VAŠE NAJČASTEJŠIE OTÁZKY 1. Je pravda, že  raz do roka musia byť všetky multifunkčné  a workout-ové ihriská skontrolované podľa Nariadenia vlády č. 349/10 Z.z.? Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z. (ďalej len nariadenie) je nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia. Nariadenie rieši problematiku uvádzania  spomínaných zariadení na trh a nie ich prevádzku ani kontrolu! [...]

[elfsight_instagram_feed id="1"]
Go to Top